Naar de kerk met dagvoorzitter Gijs!

24 September 2015

Tijdens The Holland WebWeek mocht ik een dag met Gijs meelopen om te zien hoe een gemiddelde werkdag er bij hem uitziet. En zo sprak ik op vrijdag 18 september met hem af bij de Nieuwe Kerk in Groningen waar een vol programma op hem te wachten stond. Als dagvoorzitter moest hij sprekers af- en aankondigen, de vragenrondjes coördineren en tot slot de discussie-sessie leiden. De eerste spreker van het programma was Daan Roosegaarde en aan de drukte te zien, hadden veel mensen zich daarop verheugd.

Zo presenteren dat eventuele incidenten niet door het publiek worden opgemerkt

Direct merk ik dat Gijs inmiddels al een behoorlijk netwerk heeft opgebouwd. Een schouderklopje hier, een hand daar en ook om negen uur ’s ochtends wordt er door Gijs al slap geouwehoerd met de sprekers van de dag. Ondertussen bereidt Gijs zich snel voor op wat komen gaat door aantekeningen te maken op de informatiekaarten die hij gekregen heeft. Als we nog maar net in de kerkbankjes zitten, komt er direct iemand van de organisatie naar Gijs toe. Zijn vraag aan Gijs verbaast mij een klein beetje maar Gijs zelf lijkt er niet warm of koud van te worden. De burgemeester van Groningen is laat en de vraag aan Gijs is of we nog even moeten wachten of dat we toch maar moeten starten. Even wachten was zijn devies.

De regie over de discussie nemen

Gedurende de dag heb ik gemerkt dat dat de kracht van een dagvoorzitter is. Voor de organisatie van een evenement als The Holland WebWeek is dit hét moment van het jaar. Er ligt een gestructureerd draaiboek klaar en alles zou volgens dat draaiboek moeten verlopen. Mocht er onverhoopt toch iets niet goed gaan, dan is het de taak van de dagvoorzitter om alles zo te presenteren dat eventuele incidenten niet door het publiek worden opgemerkt. 

Hetzelfde geldt voor zijn rol als discussie-leider. Tijdens de discussie-sessie van die dag was er een expert-panel uitgenodigd om over verschillende stellingen te discussiëren. Op het eerste gezicht een koud kunstje voor een discussie-leider. Tot je goed oplet en merkt dat niet het discussie-panel maar de discussieleider de regie over de discussie heeft. Sprekers die graag het woord nemen, worden regelmatig beperkt in de spreektijd en sprekers die iets meer op de achtergrond blijven, worden juist getriggerd om een mening te geven. Uiteraard ging dit bij Gijs gepaard met een gezonde dosis humor!

Het was dan ook zeker geen straf om een dagje met hem mee te lopen!

Dagvoorzitter Gijs Nillessen Discussieleider Gijs Nillessen